• GALEGO
  • ESPAÑOL
  • ENGLISH
     

Discography

Devotio

Devotio

MARTIN CODAX

2005  Cantus Records

  1 Entre Av’ e Eva (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 1:21
  2 Nembre-sse-te Madre (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 2:26
  3 Rosa das rosas (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 2:58
  4 En o nome de Maria (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 4:07
  5 Pero que seja a gente (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 1:41
  6 Non é gran cousa (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 7:07
  7 A que Deus avondou tanto (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 5:17
  8 Virgen Santa María, guarda-nos (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 4:59
  9 O que mui tarde (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 1:31
  10 Pois que Deus (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 3:19
  11 A madre de Deus (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 5:36
  12 Como Deus fez vÿo d’agua (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 3:52
  13 Con dereit’ a Virgen (instr.) (Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio, s. XIII) 2:25
  14 Ondas domar de uigo (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 3:04
  15 Mandad éi comigo (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 2:40
  16 Ay deus se sab óra meu amigo (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 3:43
  17 Quantas sabedes amar amigo (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 2:33
  18 Mia yrmana fremosa (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 2:12
  19 Eno sagrado en uigo cf. (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 1:23
  20 Ay ondas que eu uin ueer (Cantiga de amigo, Martín Códax, s. XIII) 1:48
  21 Nostro Senhor (Cantiga de escarnio; Pedro García Burgalés; música: Manuel J. Cela) 2:48
  22 Disse-m oj’ assi un ome (Cantiga de escarnio; Estevan da Guarda; música: Manuel J. Cela) 3:34
  23 Quen seu parente vendia (Cantiga de escarnio; Pero da Ponte; música: Francisco Javier González-Abraldes) 2:32
  24 Congaudeant catholici (Codex Calixtinus) 5:33
  25 Ad sepulcrum beati Iacobi (Codex Calixtinus) 2:04
  26 O adiutor | Portum in ultimum (Codex Calixtinus) 4:00
  27 Annua gaudia (Codex Calixtinus) 2:57
  28 Gratulantes celebremus (Codex Calixtinus) 1:29
  29 Ad honorem regis (Codex Calixtinus) 2:32
  30 O adiutor | Qui subvenis (Codex Calixtinus) 5:21
  31 Ad sepulcrum beati Iacobi II (Codex Calixtinus) 2:20
  32 Dum paterfamilias (Codex Calixtinus) 2:01
  33 Rex virginum (Codex Huelgas) 2:09
  34 Belial vocatur (Codex Huelgas) 1:29
  35 Psallat chorus (Codex Huelgas) 0:57
  36 Verbum bonum (Codex Huelgas) 2:35
  37 Cuncti simus concanentes (Llibre Vermell de Montserrat) 3:25
  38 Mariam matrem (Llibre Vermell de Montserrat) 5:37
  39 Romerico, tú que vienes (Canción de peregrinos, Juan del Enzina) 4:13
  40 Pour avoir mon Dieu propice (Canción del camiño francés) 4:34
  41 La Grand Chanson (Canción del camiño francés) 7:52
  42 Cavalgava noutro dia (música: Manuel Cela) 3:58
  43 A romeira 2:56
O viño da vida

O viño da vida

MARTIN CODAX

2001  Ed. Xerais

  1 O auditor... Portum in ultimo (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 4:04
  2 Annua gaudia (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 3:00
  3 Gratulantes (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 1:33
  4 Dum Paterfamilias (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 2:02
  5 Agnus Dei (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 2:40
  6 Rex Virginum (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 2:11
  7 Alpha bovi (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 1:16
  8 Verbum bonum (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 2:36
  9 Psallat chorus (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 0:59
  10 Ex illustri (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 1:57
  11 Ondas do mar (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 3:07
  12 Mandad ei comigo (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 2:43
  13 Ai Deus se sab’ ora (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 3:47
  14 Quantas sabedes amar amigo (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 2:36
  15 Mia yrmana fremosa (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 2:17
  16 Eno sagrado en Vigo (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 1:28
  17 Ai ondas que eu vin veer (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 1:50
  18 A que por mui gran fremosura (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 4:01
  19 Nembresete Madre (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 2:29
  20 Entre Ave Eva (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 1:25
  21 Rosa das rosas (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 3:01
  22 En o nome de Maria (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 4:11
  23 Pero que seja a gente (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 1:46
  24 A madre do que livrou (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 3:56
  25 De muitas guisas (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 3:37
Herru Sanctiagu

Herru Sanctiagu

MARTIN CODAX

1999  Clave Records

  1 Dum paterfamilias (Códice Calixtino, s. XII) 5:03
  2 Ad sepulcrum Beati Iacobi (Códice Calixtino, s. XII) 2:05
  3 Congaudeant Catholici (Códice Calixtino, s. XII) 5:33
  4 Salve festa dies (Códice Calixtino, s. XII) 1:52
  5 Por dereito ten a Virgen (Cantigas de Santa María no Camiño, Alfonso X o Sabio, s. XIII) 12:32
  6 Non é gran cousa (Cantigas de Santa María no Camiño, Alfonso X o Sabio, s. XIII) 7:08
  7 Kyrie V (Códice das Huelgas, s. XIII-XIV) 1:18
  8 Cetus Apostolici (Códice das Huelgas, s. XIII-XIV) 3:00
  9 In hoc festo (Códice das Huelgas, s. XIII-XIV) 1:57
  10 Pour avoir mon Dieu propice (Romance francés do camiño, s. XVII-XVIII) 4:35
  11 La grand chanson (Romance francés do camiño, s. XVII-XVIII) 7:53
  12 A Madre de Deus (En terra de Santiago, Alfonso X o Sabio, s. XIII) 5:36
  13 Himno ó Apóstolo (A. Soler, s. XX) 3:57
  14 Ad honorem (Códice Calixtino, s. XII) 2:32
  15 Ad sepulcrum Beati Iacobi (Códice Calixtino, s. XII) 2:20
  16 O adiutor. V/. Qui subvenis (Códice Calixtino, s. XII) 5:21
  17 De grad’ á Santa María (Cantigas no Camiño en Vilasirga, Alfonso X o Sabio, s. XIII) 12:24
  18 Razon an de seeren (Cantigas no Camiño en Vilasirga, Alfonso X o Sabio, s. XIII) 9:06
  19 Belial vocatur (Códice das Huelgas, s. XIII-XIV) 1:30
  20 Plange Castella (Códice das Huelgas, s. XIII-XIV) 3:12
  21 Cavalgava noutro día (Cantiga de amigo, Airas Nunnes, s. XIII; música: Manuel Cela, s. XIX) 3:58
  22 A Santiago en romaría (Cantiga de amigo no Camiño, Vasco Gil, s. XIII; música: Manuel Cela, s. XIX) 3:20
  23 O Conde Preso (Romance do camiño, s. XIX) 2:34
  24 A Romeira (Romance do camiño, s. XIX) 2:59
  25 Romance de D. Gaiferos (Romance do camiño, s. XIX) 5:29
  26 Los moros (Ante a Porta Santa, romance de cego nº 2, s. XIX) 7:46
  27 Himno ó Apóstolo (J. Barcia e A. Soler, s. XX) 3:58
Por que trovas e cousa en que iaz...

Por que trovas e cousa en que iaz...

MARTIN CODAX

1994  Clave Records

  1 O auditor... Portum in ultimo (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 4:04
  2 Annua gaudia (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 3:00
  3 Gratulantes (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 1:33
  4 Dum Paterfamilias (Códice Calixtino, s. XII; transcripción: H. Anglés) 2:02
  5 Agnus Dei (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 2:40
  6 Rex Virginum (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 2:11
  7 Alpha bovi (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 1:16
  8 Verbum bonum (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 2:36
  9 Psallat chorus (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 0:59
  10 Ex illustri (Códice de las Huelgas, s. XIII/XIV; transcripción: H. Anglés) 1:57
  11 Ondas do mar (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 3:07
  12 Mandad ei comigo (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 2:43
  13 Ai Deus se sab’ ora (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 3:47
  14 Quantas sabedes amar amigo (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 2:36
  15 Mia yrmana fremosa (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 2:17
  16 Eno sagrado en Vigo (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 1:28
  17 Ai ondas que eu vin veer (Martín CÓDAX. Cantigas de amigo, s. XIII; transcripción de M.P. Ferreira y H. Anglés) 1:50
  18 A que por mui gran fremosura (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 4:01
  19 Nembresete Madre (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 2:29
  20 Entre Ave Eva (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 1:25
  21 Rosa das rosas (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 3:01
  22 En o nome de Maria (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 4:11
  23 Pero que seja a gente (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 1:46
  24 A madre do que livrou (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 3:56
  25 De muitas guisas (Cantigas de Santa María, s. XIII; transcripción de H. Anglés) 3:37