• GALEGO
  • ESPAÑOL
  • ENGLISH
     

Videos

TERESA TRECCOZZI - Sonata Magnética (2014)

VERTIXE SONORA

More Videos of Vertixe Sonora

VÍCTOR IBARRA - Alice... (2011)

VERTIXE SONORA

LULA ROMERO - Die Wanderung (2017)

VERTIXE SONORA

CRISTIAN MORALES OSSIO - Funa (2019)

VERTIXE SONORA

LEONARDO IDROBO - Wood Table Stainless Steel (2018)

VERTIXE SONORA

RAMÓN SOUTO Catálogos de sopro, respiración e asubío (2017)

VERTIXE SONORA

OREN BONEH - Lug (2017)

VERTIXE SONORA

EDGAR BARROSO Metzli (2015)

VERTIXE SONORA

ELENA RYKOVA Bat Jamming (2015)

VERTIXE SONORA

CAMILO A. MÉNDEZ Collide, Splinter, Splatter (2015)

VERTIXE SONORA

NICOLÁS TZORTZIS Sobre o amor perdido do laude (2015)

VERTIXE SONORA

MANUEL R. VALENZUELA 24 (2012)

VERTIXE SONORA